NASLOVNA STRANA | ENGLISH

 

O KOMPANIJI | PROIZVODNI PROGRAM | KVALITET | NOVOSTI | DOKUMENTI I IZVEŠTAJI | KONTAKT

   


O nama

Na severu Vojvodine u širem području Bačke, tradicija mlinarstva i ratarstva je bogata i dugotrajna. ŽITKO a.d. sa sedištem u Bačkoj Topoli osnovan je 1948. godine spajanjem osam malih mlinova na teritoriji bivšeg sreza Bačka Topola. Krajem 2003. godine, kroz proces privatizacije, Žitko ulazi u sastav kompanije Verano.

Danas, ŽITKO a.d. u svom sastavu ima tri mlina ukupnog kapaciteta oko 120.000 tona godišnje, fabriku testenine, kapaciteta oko 7.500 tona godišnje, silose za skladištenje žitarica kapaciteta 96.500 tona godišnje.

Vizija
Biti lider u svojoj delatnosti uz stalno podizanje i usvajanje novih standarda kvaliteta proizvoda i usluga, čime ćemo doprineti zadovoljenju zahteva kupaca, razvoju celokupnog tržišta, ali i razvoju privrede i društva u celini.

Misija
Stabilan rast i razvoj kroz stalni proces osvajanja novih tehnologija, proizvoda i usluga koji će biti prepoznatljivi i konkurentni na domaćem i svetskom tržištu, kako bi se dostigli osnovni ciljevi naše kompanije - potpuno zadovoljstvo kupaca, proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane, porast tržišnog učešća, osvajanje novih tržišta, vrhunski finansijski rezultati, uz visok nivo zadovoljenja potreba zaposlenih i akcionara.

 


Copyright © Verano. All Rights Reserved.