NASLOVNA STRANA | ENGLISH

 

O KOMPANIJI | PROIZVODNI PROGRAM | KVALITET | NOVOSTI | DOKUMENTI I IZVEŠTAJI | KONTAKT

   


Dokumenti i Izve
štaji

poslednja izmena : 20.07.2016

            AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA (čl. 465. Zakon o privrednim društvima) stav 1. tačka :

                              1.  OSNIVAČKI AKT 

                              2.  REŠENJE O REGISTRACIJI

                                   - Rešenje o registraciji prevođenja u registar privrednih subjekata

                                   - Rešenje o usvajanju registracione prijave

                              3. STATUT      

                              4. OPŠTI AKTI DRUŠTVA

                                -  Kodeks korporativnog upravljanja

                                -  Pravila za obljavljivanje insajderskih informacija
                           


              5. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA :

20.07.2016. god.  :

- ZAPISNIK SA PONOVLJENE SEDNICE OD 18.07.2016.

- ODLUKE

- Izveštaj preostalog člana Nadzornog odbora

- DONETE ODLUKE I REZULTATI GLASANJA

28.06.2016. god.  :

- Odluka o imenovanju radnih tela

- 01 PP Izvestaj Komisije

- Zapisnik sa sednice 24.06.2016.

- Obaveštenje u vezi sa održanom sednicom 24.06.2016.

25.06.2015. god.  :

01 Zapisnik

01 PP Odluka radna tela

01 RR Fi i Izv.revizora 2014 ZITKO a.d.

01-01 NO Izvestaj revizija

01-02 NO BILANS STANJA 31.12.2014

01-03 NO BILANS USPEHA 2014

01-04 IZVESTAJ O OSTALOM REZULTATU

01-05 TOKOVI GOTOVINE 2014

01-06 PROMENE NA KAPITALU 2014

01-07 Napomene za klijente

01-08 NO Izjava rukovodstva

02 RR ovlasceni revizor

03 RR Izvestaj o Nadzornog odbora o poslovanju u 2014.god.

Donete odluke i rezultati glasanja Skupstina 25.06.15

Obaves.u vezi sa odrz.redov.sedn.Skupstine ZITKO a.d. B.Topola

25.06.2014. god.  :

Zapisnik sa sednice 25.06.2014.god

Spisak prisutnih akcionara i rezultati glasanja

Obaveštenje u vezi sa održav.redovne sednice Skupštine

Donete odluke i rezultati glasanja

ODLUKE

01-01 Izvestaj o poslovanju ZITKO a.d.za 2013.god.

Prilog 1. napomene Izvestaj o poslovanju 2013 ZITKO a.d.

Prilog 2. napomene Izvestaj o poslovanju 2013 ZITKO a.d.

Revizorski izveštaj

01-02 RR Fi 2013 ZITKO PLUS 04 NO

Procenjena vrednosti akcija

Knjigovodstvena vrednost akcija

Formular za nesaglasnog akcionara i obavestenje

25.06.2013. god.  :

Zapisnik sa sednice 25.06.2013 god.

Spisak lica i akcionara koji su ucestvovali u radu Skupstine

Izvestaj o bitnom dogadjaju redovna Skupstina 25.06.13

Donete odluke i rezultati glasanja Skupstina 25.06.13

01 PP Odluka radne tela

01 RR Odluka o usvajanju Izvestaja FI i Izvestaja Revizora

01 RP IZVESTAJ REVIZORA 2012

02 RR Odluka o izboru Revizora

18.01.2013 god.  :

Zapisnik sa sednice 18.01.2013 god.

Izveštaj o bitnom događaju vanredna Skupština 18.01.2013 god

Donete odluke i rezultati glasanja vanredna Skupštine 18.01.2013 god.    1  2

01 Odluka radna tela

02 Odluka Skupštine naknadno odobrenje

03 Odluka Skupštine hipoteka Silos 16 i 19 do 23 AIK banka

02 podaci o vrednosti akcija

18.12.2012 god.  :

Zapisnik  sa sednice 18.12.2012 godine

Izveštaj o bitnom događaju vanredna Skupština 18.12.2012 god.

Donete odluke i rezultati glasanja vanredna Skupštine 18.12.2012 god.

01 Odluka o imenovanju radnih tela Skupštine Žitko a.d.

2.1 i 2.2  Odluka o verifikaciji Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

2.3  Odluka

02 Podaci o vrednosti akcija

20.06.2012  god.  :

Zapisnik 

Izveštaj o bitnom događaju

Donete odluke i rezultati

01.odluka02.odluka , 03.odluka03.1.odluka04.odluka04.1.odluka , 05.odluka05.1.odluka06.odluka06.1.odluka07.odluka08.odluka

09.odluka10.odluka10 Podaci o vrednosti akcija


                   
                 9. GODIŠNJI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU DRUŠTVA :

Godišnji izveštaj o posloovanju društva 2015.

Revizorski izveštaj Žitko ad 2015.

03-01 NO Izvestaj revizija

01 PP Odluka radna tela

01 RR Fi i Izv.revizora 2014 ZITKO a.d.

02 RR ovlasceni revizor

01 Odl.Izvestaj o odobravanju FI 2014

Poziv

Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitko ad Bačka Topola(za 2013.)

Godišnji dokument o objavljenim informacijama-Žitko ad Bačka Topola (za 2014.)

Odluka o utvrdjivanju i odobravanju FI i izveštaja o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014. godinu

Odluka o utvrdjivanju FI za 2013.god. ZITKO a.d.BT

01 RR Odluka o usvajanju Izvestaja FI i Izvestaja Revizora

01 RP Odluka NO o utvrdjivanju FI 26.02.13

Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitko ad Bačka Topola

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora održane 27.04.2012.

Godišnji izveštaj javnog društva za 2011 god.

Bilans stanja 2011

Bilans uspeha 2011

Izveštaj o promenama na kapitalu 2011

Izveštaj o tokovima gotovine 2011

Odluka o odobravanju za izdavanje finansijskih  izveštaja i izveštaja o poslovanju

Statistički aneks 2011

Zahtev za registraciju fin. izveštaja

Zaključni list 2011
                  ZAPISNICI SA SEDNICA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA :

Zapisnik Nadzornog odbora 20.06.12

Poslovnik o radu Nadzornog odbora akcionarskog društva                     
                       IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
                       

                                 25.06.2014 -
Obaveštenje u vezi sa održav.redovne sednice Skupštine
                                 25.06.2013 -
Izveštaj o bitnom događaju sa redovne Sednice 25.06.2013 god.
                                 21.01.2013 - Izveštaj o bitnom događaju vanredna Skupština 18.01.2013 god.
                                 20.12.2012 - Izveštaj o bitnom događaju vanredna Skupština 18.12.2012 god.
                                 30.07.2012 - Sticanje sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
                                 26.06.2012 -
Izveštaj o bitnom događaju
                        

 


Copyright © Verano. All Rights Reserved.